user_mobilelogo

Reklamační řád

 

 1. Reklamace se uplatňují v sídle poskytovatele, t.j. Jagellonská 1700/3 130 00 Vinohrady, Česká republika
 2. Zakoupením letenky získává její držitel právo zúčastnit se letu horkovzdušným balonem
 3. Letenky jsou přenosné na jiného držitele
 4. Letenka zaniká buď realizací letu či uplynutím doby její platnosti
 5. Doba platnosti musí být vyznačena na každé jednotlivé letence samostatně
 6. Provozovatel je povinen ode dne, kdy klient vznese požadavek na rezervaci letu nabízet klientovi každý veřejný let který bude proveden, do doby konce platnosti letenky
 7. Klienti kteří se přihlásí na počátku platnosti získají minimálně stovku konkrétních nabídek, z každé z nich si mohou vybrat
 8. Pokud si klient nevybere žádný z nabízených letů, letenka propadá na konci její platnosti
 9. Klient vybere z nabídky jakýkoli let, domluví se s provozovatelem který mu závazně rezervuje místo v koši a let bude pak proveden podle deklarovaných standardů
 10. Standardy jsou - předletový briefing, postavení balonu před zraky pasažerů, nástup, vlastní let, pitíčka za letu, zdárné přistání, přípitek chlazeným šampaňským, rozdání pamětních listů a odvoz pasažerů zpět do místa startu. Pokud by toto či jakákoli část nebyla naplněna, klienti mají nárok na slevu ze zakoupených letenek.
 11. Slevu uvedenou v předchozím odstavci uplatní nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne letu na vedení společnosti
 12. Pokud klient chce letět., let rezervuje ale z důvodů náhlé změny počasí či jiných objektivních potíží rezervovaný let nebude možné realizovat, klient má nárok na prodloužení platnosti letenky o 3 měsíce
 13. Provozovatel nabízí let v délce 60 minut. Praxe je u nás taková, že pilot až po hodině letu začíná hledat vhodné místo pro přistání. Přistávací manévr často trvá i několik desítek minut, tak že průměrná délka letu je poněkud vyšší
 14. Ve zcela výjímečných případech, na př. z důvodu povětrnosti, vyčerpání zásoby paliva či blízkosti nepřelétnutelné překážky musí balon přistát dříve. V případě nutnosti zkrácení již zahájeného letu na méně než 45 minut má zákazník právo na jeho bezplatné opakování
 15. V zájmu bezpečí je pilot na startu oprávněn vyhodnotit aktuelní meteo - situaci, chovat se podle ní a v krajním případě rozhodnout o zrušení letu
 16. Jedná se o bezpečnostní režim a v takovém případě provozovatel i klienti hradí náklady na dopravu a čas ze svých prostředků a nevzniká nárok na náhradu škody
 17. Pokud se klient nemůže rezervovaného letu zúčastnit, uvědomí provozovatele min. 24 hodin předem. Pokud ne, klient určí za sebe náhradní osobu jinak letenka propadá
 18. Oděv a osobní věci pasažerů by při letu měly být podobné jako nosí lidé do přírody. Čistě bílý oděv není vhodný a za jeho znečištění provozovatel nenese odpovědnost.
 19. V mimořádné situaci - provozovatel nese odpovědnost za poškození osobních věcí pasažerů či zranění. Škody takto vzniklé je nutno pilotovi ihned, bez prodlení nahlásit.
 20. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 16.11.2012 a jeho změny jsou vyhrazeny.
 21. Tento reklamační řád byl vypracován na základě požadavku obchodního partnera "Zboží.cz", bez něhož bychom neměli možnost na tomto portálu operovat.
 22. Tento reklamační řád nebyl nikdy využit, neboť s velikou hrdostí uvádíme, že i když jsme odvezli několik tisíc vzduchoplavců, není nám znám jediný nespokojený klient.

 

 

 

 

 

 

Darujte nezapomenutelné chvíle v oblacích....

 

...darujte let balonem 

 

 

 

 

 

 

 

Let balonem obsahuje:

 

 

Letenku v dárkovém balení

Minimálně hodinu letu balonem

Předletový briefing, tj. kompletní informace o aktuálních letových podmínkách, počasí, bezpečnosti a vlastním letu

Nealkoholické nápoje na palubě během letu

Přípitek chlazeným sektem a malé občerstvení po přistání

Předání pamětního certifikátu vzduchoplavce

Odvoz terénními vozy zpět na místo startu terénními vozy Land Rover Defender

Podrobné informace o proletěné trase, ukázka zde

Možnost dopravy z Prahy na start a zpět naší dopravou

Přenosný slevový poukaz s výraznou slevou na příští let

Nadstandardní pojištění všech pasažerů