user_mobilelogo

Obchodní podmínky pro let balonem

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi pasažery a provozovatelem.

Jejich poslední aktualizace proběhla dne 1.8.2022.

A) Všeobecně

 1. Zákazník zakoupením cestovního dokladu a svým přihlášením na let potvrzuje, že tyto obchodní podmínky akceptuje
 2. Každý pasažér je v době přípravy na start, startu, letu a přistání povinen se řídit pokyny pilota balonu nebo vrtulníku
 3. V balonovém koši nebo ve vrtulníku je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné omamné prostředky
 4. Letenka je přenosná
 5. Fotografické snímky a videonahrávky mohou cestující pořizovat pro svoji vlastní potřebu
 6. Zákazník souhlasí se zveřejněním fotografií z letu, na kterých je nahodile vyfocen, na webových stránkách
 7. Zákazník akceptuje systém organizace letů provozovatelem
 8. Let trvá minimálně 60 minut.
 9. Provozovatel je oprávněn zrušit let z důvodu nedostatečné obsazenosti balonového koše nebo vrtulníku.
 10. Veškeré škody na majetku či újmy na zdraví související s letem horkovzdušného balonu nebo vrtulníku musí být ihned nahlášeny pilotovi a jsou pojištěné.
 11. Zákazník je povinen předem informovat pilota o svých zdravotních potížích a jiných omezeních, které by mohly působit za letu komplikace.

B) Organizační pokyny

 1. Každý pasažér je v době přípravy na start, startu, letu a přistání povinen se řídit pokyny pilota balonu.
 2. V balonovém koši je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné omamné prostředky.
 3. Let je možný pouze s platným cestovním dokladem, kterým je letenka nebo voucher. Jejich platnost je 1 rok ode dne zakoupení.
 4. Prodloužení platnosti letenky je možné jen ve výjimečném případě za předpokladu, že klient má zájem o let, ale provozovatel mu přesto nemůže nabídnout požadovaný let zejména z důvodu dlouhodobé nepřízně počasí nebo překážky na straně provozovatele.
 5. Letenka je přenosná, letu se může zúčastnit kdokoli po předložení originálního dokladu letenky nebo voucheru.
 6. Oblečení do balonu by mělo být podobné jako na vycházky do přírody, pokud možno z tmavších materiálů a ne nové, neboť je zde možnost znečištění oděvu odkapávajícím sedimentem z hořáků, za které nemůže nést provozovatel odpovědnost. Čistě bílý oděv proto není vhodný, boty na vysokých podpatcích také ne, protože po přistání na poli je často nutné dojít terénem na cestu.
 7. Podle leteckého zákona je nutné vyloučit přepravu nebezpečných předmětů. Proto mohou být cestující při podezření na držení takovýchto předmětů podrobeni prohlídce.
 8. V mimořádné provozní tísni může provozovatel uskutečnit let prostřednictvím jiné náhradní letecké společnosti.
 9. Fotografické snímky a videonahrávky mohou cestující pořizovat pro svoji vlastní potřebu bez přímého souhlasu provozovatele. Pro komerční využití těchto materiálů je však nutný písemný souhlas provozovatele.
 10. Zákazník souhlasí s umístěním fotografií z letu na kterých je nahodile vyfocen do veřejně přístupné databáze společnosti. Pokud by nesouhlasil, sdělí to pilotovi který zajistí, aby ke zveřejnění fotografií s jeho portrétem nedošlo.
 11. Zákazník akceptuje systém organizace letů provozovatelem. Konkrétně to probíhá tak, že v době, kdy chce zákazník letět, oznámí provozovateli svůj zájem o let a potřebné údaje a následně mu pak jsou zasílány nabídky letů dle jeho požadavku formou hromadných SMS. Pokud mu některá nabídka vyhovuje, je potřeba to co nejdříve sdělit provozovateli a jestliže bude ještě volná kapacita, provozovatel mu obratem jeho účast na letu potvrdí a sdělí přesné informace o místě a času startu.
 12. Zákazník souhlasí s tím, že si provozovatel ponechá ve své evidenci jeho jméno, telefonní číslo, email, datum letu a uhrazenou částku.
 13. Pilot sleduje všechny letecké faktory, související s letovou bezpečností, ale nemůže garantovat splnění jiných než bezpečnostních podmínek. Např. neodpovídá za počasí, je-li zima nebo zataženo, nemůže ovlivnit skutečnou trasu letu a ani nezná přesné místo přistání. Proto je nutné, aby si sami pasažéři vybírali let v době a za takových povětrnostních podmínek, které jim nejvíce vyhovují.
 14. Let trvá minimálně 60 minut. Vzhledem k proměnlivosti teplotních proudů a povětrnostních podmínek, váze pasažérů a s ní související spotřebě paliva a k případné náročnosti hledání terénu vhodného pro přistání, nelze dobu letu plně zaručit. V případě zkrácení již zahájeného letu na méně než 45 minut má zákazník právo na jeho bezplatné opakování.
 15. Provozovatel je oprávněn let zrušit či započatý let zkrátit v případě technické poruchy nebo lokální nepřízně počasí – silnějšího nestabilního větru, snížené dohlednosti či vydání aktuální varovné meteorologické předpovědi. V takovém případě bude dohodnut termín náhradního bezplatného letu. Při zrušení letu z uvedených důvodů neodpovídá provozovatel za případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím mohly zákazníkovi vzniknout.
 16. Pokud se zákazník nemůže domluveného vyhlídkového letu zúčastnit, je nutno tuto skutečnost oznámit provozovateli minimálně 48 hodin předem. V tomto případě bude sjednán jiný termín. Nedohodne-li si zákazník odložení letu 48 hodin předem, je povinen za sebe poslat náhradní osobu. Nedostaví-li se zákazník ani náhradní osoba na domluvené místo startu, letenka bez náhrady propadá.
 17. Provozovatel je oprávněn zrušit let z důvodu nedostatečné obsazenosti balonového koše. Minimální počet pasažérů je 7, jedná se o splnění předepsané minimální vzletové hmotnosti balonového kompletu.
 18. Provozovatel může odepřít zákazníkovi let balonem v případě, že je u něj podezření na požití alkoholu či jiných návykových látek. V takovém případě letenka propadá bez náhrady.

C) Bezpečnost

 1. Provozovatel společně s pilotem odpovídají za bezpečnost letu. Nikdy se nevzlétne, pokud by povětrnostní podmínky pro let nebyly 100% bezpečné.
 2. Veškeré škody na majetku či újmy na zdraví související s letem horkovzdušného balonu musí být ihned nahlášeny pilotovi.
 3. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za osobní věci a majetek pasažérů. Jsou však pojištěné proti nárazu za letu či při přistávacím manévru.
 4. Zákazník je povinen předem informovat pilota o svých zdravotních potížích a jiných omezeních, které by mohly působit za letu komplikace, a to včetně problémů s alergií.
 5. Balonem nemohou být přepravovány a letu se účastnit těhotné ženy a lidé ve špatném zdravotním stavu. Dále pak všichni ti, kterým činí obtíže pobyt ve výškách, nastupování a vystupování z balonového koše, chůze po nezpevněném terénu a ti, kteří nemohou stát po celou dobu letu.
 6. Pasažéři mladší 15 let se mohou letu zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně bude v průběhu celé akce odpovídat.
 7. Pokud je v kóji dítě, musí být v době dosedání balonu vždy na podlaze koše. Seřazení osob v koši musí být takové, aby na náletové straně koše (tj. přední strana ve směru letu) byl nejprve dospělý a až za ním dítě (tak aby se při kontaktu a brždění dítě opřelo o dospělého a ne naopak).
 8. Klient bere na vědomí že je nutné zaujmout co nejbezpečnější pozici v době, kdy balon přistává a dostává se do kontaktu s povrchem země. V takovém případě silná ocelová konstrukce koše ochrání cestující před jakýmkoliv nárazem, pokud se pevně drží, nemohou vypadnout a nehrozí jim žádné nebezpečí. To prakticky znamená - otočit se zády ke směru letu, pokrčit nohy v kolenou a oběma rukama se držet co nejpevněji provazového úchytu který je uvnitř koše proti každému pasažérovi. Pokud je v koši děcko, nesmí stát před dospělým pasažérem, který by ho mohl v době kontaktu se zemí přitlačit ke stěně koše. Proto musí být ve směru letu v tomto pořadí – nejprve je náletová spodní hrana koše, madlo koše, za madlem stojí dospělý, a za dospělým pasažérem děcko.  Po přistání je potřeba, aby pasažéři nezačali vystupovat bez pokynu pilota, balon by ztratil zátěž a mohl by se dát znovu do pohybu. Ale neobávejte se, i při vyšší rychlosti se jedná jen o takový náraz, jako když skočíte zhruba z druhého schodu. Někdy může být koš balonem ještě pár metrů vlečen, obvykle to posádka bere s humorem a dětem se to obzvláště líbí.

 

 

 

 

 

 

Darujte nezapomenutelné chvíle v oblacích....

 

...darujte let balonem 

 

 

 

 

 

 

 

Let balonem obsahuje:

 

 

Letenku v dárkovém balení

Minimálně hodinu letu balonem

Předletový briefing, tj. kompletní informace o aktuálních letových podmínkách, počasí, bezpečnosti a vlastním letu

Nealkoholické nápoje na palubě během letu

Přípitek chlazeným sektem a malé občerstvení po přistání

Předání pamětního certifikátu vzduchoplavce

Odvoz terénními vozy zpět na místo startu terénními vozy Land Rover Defender

Podrobné informace o proletěné trase, ukázka zde

Možnost dopravy z Prahy na start a zpět naší dopravou

Přenosný slevový poukaz s výraznou slevou na příští let

Nadstandardní pojištění všech pasažerů